Doświadczony rzeczoznawca samochodowy w Krakowie

Rzeczozawca samochodowy w Krakowie

Moje doświadczenie rzeczoznawcy samochodowego

Własną działalność w przedmiotowym zakresie prowadzę od roku 1983, od 1996 pod szyldem „Auto Service A. F. - inż. Adam Filipek” zmienionym w roku 2004 na aktualny.

UprawnieniaOferta

Tradycja i duże doświadczenie

Działalnością związaną z techniką samochodową, ruchem drogowym i jego bezpieczeństwem zajmuję się nieprzerwanie od roku 1972 – zarówno teoretycznie jak i praktycznie. W tym czasie między innymi:

  • zawodowo prowadziłem pojazdy kołowe i szynowe – przejeżdżając ok. 1,5÷2mln km najróżniejszymi pojazdami i w najróżniejszych warunkach – od roweru, motoroweru i motocykla przez samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe (także tramwaje) aż do autobusów przegubowych oraz zestawów i zespołów pojazdów,
  • zarządzałem działalnością transportową oraz prowadziłem obsługę i naprawy ciężkiego taboru drogowego i maszyn budowlanych,
  • prowadziłem salon sprzedaży pojazdów i Autoryzowaną Stację Obsługi,
  • prowadziłem rzemieślniczy warsztat mechaniki i elektromechaniki pojazdowej,
  • w ograniczonym zakresie zajmowałem się także blacharstwem i lakiernictwem.

Studia, uprawnienia i doświadczenie

Własną działalność w przedmiotowym zakresie prowadzę od roku 1983, od 1996 pod szyldem „Auto Service A. F. - inż. Adam Filipek” zmienionym w roku 2004 na aktualny.

Rzeczoznawstwem motoryzacyjnym oraz rekonstrukcją wypadków drogowych zajmuję się od roku 2001 – od roku 2004 jako certyfikowany rzeczoznawca samochodowy z listy Ministra Infrastruktury oraz jako biegły Sądu Okręgowego w Krakowie ds. techniki samochodowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznej i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych.

W roku 1979 ukończyłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika specjalności: Samochody i ciągniki.

W roku 2002 ukończyłem studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rzeczoznawstwa samochodowego – specjalizacja: Rekonstrukcja wypadków drogowych oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie jw. – specjalność: Technika samochodowa.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych

W roku 2005 ukończyłem organizowane przez Politechnikę Krakowską i Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie studia podyplomowe w zakresie: Ekspertyza wypadku drogowego.

Niezależnie od powyższego nieustannie doskonalę swoją wiedzę biorąc udział w rozlicznych branżowych konferencjach, seminariach i szkoleniach – wybrane certyfikaty i świadectwa przedstawiam w zakładce: rekomendacje.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU).

Z uwagi na szczupłość miejsca wymieniam i dokumentuję wyłącznie własne doświadczenie – współpracujący rzeczoznawcy posiadają podobne.