Zakres działalności rzeczoznawcy samochodowego w Krakowie

Rzeczoznawca samochodowy

Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego

Nasze opinie dla organów procesowych wykonują wyłącznie biegli wpisani na listy biegłych sądowych - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych.

UprawnieniaOferta

Członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych

Nasze opinie dla organów procesowych wykonują wyłącznie biegli wpisani na listy biegłych sądowych - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych.

Opinie dla pozostałych odbiorców wykonują najczęściej ci sami eksperci – ale tu działając jako rzeczoznawcy samochodowi posiadający aktualne certyfikaty wydane przez odpowiednie centra certyfikacji i wpisani na ministerialną listę rzeczoznawców samochodowych – z nadaniem numeru RS.

Szeroki wachlarz uprawnień weryfikacji cech identyfikacyjnych pojazdów

Nasi rzeczoznawcy posiadają uprawnienia RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH w rozumieniu treści art. 79a Ustawy1 Prawo o ruchu drogowym – w szczególności posiadają uprawnienia do weryfikacji cech identyfikacyjnych pojazdów, opiniowania pojazdów zabytkowych, unikatowych i „SAM” oraz ustalania podstawowych parametrów pojazdów.

Przypis:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruch drogowym – Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908.